Huisregelement

Huisregelementen C.C.C.
Uitsluitend leden met betaalde contributie hebben toegang tot de bijeenkomsten. Indien leden niet kunnen komen bestaat de mogelijk een collega te sturen. Er wordt wel vanuit gegaan dat deze schriftelijk aangemeld wordt en op dezelfde afdeling werkzaam is.

De leden dienen zich te houden aan de regels die gelden in het etablissement van de bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn elke 2e donderdag van de maand van 17:30 t/m 22:30 uur. Officiële feestdagen uitgesloten. Indien dit voorkomt zal het bestuur bepalen wanneer een bijeenkomst gehouden wordt. Voor elke bijeenkomst worden de leden tevoren uitgenodigd.

De leden dienen zich ten alle tijden 48 uur vooraf aan een bijeenkomst aan- of afgemeld te hebben.

Leden die zich aanmelden en niet op komen dagen kunnen een rekening van € 30,00 tegemoet zien ter verrekening van gemaakte kosten van “De Oude Haven”.
De leden zijn verantwoordelijk voor hun gedrag en kunnen door bestuur worden aangesproken hierop. Bij een herhaling hiervan zal het lid voor schorsing of verwijdering van de club worden voorgedragen.

De kosten van het eten en de consumpties a € 50,00 [mits anders aangegeven] zijn voor rekening van het lid. De rekening zal om 22.30 uur voldaan moeten worden.
Indien het lid voortijdig de bijeenkomst wil verlaten zal deze zijn deel a € 50,00 moeten betalen aan de penningmeester.

Er zal zoveel mogelijk gecombineerd gaan worden met buffetten en 3 gangen diners. Alleen de bijeenkomsten buiten ons Clubhuis “De Oude Haven” zullen hiervan afwijken. Indien dit voorkomt, zal het bestuur ervoor zorg dragen dat er passende menu suggesties aanwezig zijn, doch indien een lid afwijkende bestellingen doet, zal dit geheel voor rekening zijn van betreffend lid. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze statuten.